Belgian Resuscitation Council

Je handen kunnen levens redden.

meer over BRC lid worden van BRC

Onder de Hoge Bescherming van H.K.H. Prinses Astrid van België

Woord van de voorzitter

Hoogkwalitatieve reanimatie aanleren aan iedereen om meer mensen met een hartstilstand te redden.

Dit is ons motto sinds jaren want jaarlijks zijn er zowat 10.000 Belgen die een hartstilstand doormaken; dat zijn er 27 per dag. Een enorm cijfer. Slechts een kleine 10% ervan worden actueel gered. Dat aantal kan en moet omhoog.

Om meer mensen met een hartstilstand te redden, moet men er snel bij zijn. Na 6 minuten is de kans op overleving slechts 40% en men weet dat de spoeddiensten gemiddeld 8 minuten zetten om aan te komen. Er zijn dus meer hulpverleners nodig die onmiddellijk de reanimatie kunnen starten. Beter nog: de overlevingskans verhoogt wanneer de AED, de Automatische Externe Defibrillator, binnen de 4 minuten kan aangelegd worden om het hart terug te doen starten. Want ook de AED is levensreddend ! De BRC zorgt, als wetenschappelijke vereniging en op basis van de Belgische wetgeving, voor het implementeren van de reanimatierichtlijnen  opgesteld door de Europese Reanimatieraad (ERC). Tegelijk wil zij alle opleidingen in België eenvormig maken, overeenkomstig de wetenschappelijke evidentie, en werkt zij samen met heel wat verenigingen in België die hetzelfde doel nastreven. Zo kunnen er meer mensen opgeleid worden en kunnen dus ook meer levens gered worden.

 

Dr. Benoit Claessens

ERC Guidelines 2015

EHBO

Website EHBO op school reikt de hand naar EHBO-educatie

Minister Crevits streeft ernaar dat elke jongere een minimum aan kennis en vaardigheden heeft voor levensreddende handelingen. Een nieuwe website www.onderwijs.vlaanderen.be/ehbo-op-school biedt de scholen een leidraad om EHBO-lessen te organiseren. Download persmededeling

Cursus

Volg een cursus reanimatie

Het voornaamste middel van de BRC om de reanimatie in België te promoten en te verbeteren, is het aanbieden van door ERC (European Resuscitation Council) gecertificeerde cursussen: basale reanimatie of gespecialiseerde reanimatie voor zuigelingen, kinderen en volwassenen.

Onze ervaren instructeurs leren u efficiënt te handelen in een levensechte situatie. Er zijn cursussen voor professionele hulpverleners en voor leken-hulpverleners.

ontdek de cursussen