BRC cursus organisator

Cursusorganisator van de BRC worden geeft je volgende voordelen :

• Je opleidingen zijn ERC gecertificeerd, een label van kwaliteit, het afgeleverde certificaat is erkend in Europa.
• Je organiseert opleidingen in nauwe samenwerking met een ERC cursusdirecteur en ERC instructeurs.
• Je opleidingen zullen steeds up to date zijn volgens de laatste richtlijnen voor reanimatie.

Hoe word je cursusorganisator?

• De voorzitter van je organisatie richt zijn aanvraag tot de voorzitter van de BRC.
• De Bestuursraad van de BRC beraadslaagt over de aanvraag.
• Na goedkeuring door de Bestuursraad van de BRC, wordt je verzocht het BRC lidgeld voor
organisatoren te betalen.
• Na betaling van het BRC lidmaatschap wordt de aanvraag naar ERC gestuurd om de cursusorganisator in CoSy te plaatsen en de rechten toe te kennen.

Verbintenis van de organisatie - cursusorganisator

• De organisatie en de cursusorganisator verbinden zich er toe het "lastenboek van de organisator" dat werd opgesteld door de BRC te respecteren. Beschikbaar: 
o Het BLS provider course lastenboek
• De cursusorganisator verbindt zich de regels van zijn organisatie na te leven, hij mag een tweede organisatie vertegenwoordigen:
o Indien beide taken verenigbaar zijn.
o Indien beide organisaties erkend zijn door de BRC.
• De cursusorganisator verbindt zich om zijn persoonlijk wachtwoord tot My ERC & CoSy niet door derden te laten gebruiken.
• De cursusorganisator verbindt zich om aan de BRC of ERC de gelegenheid een kwaliteitscontrole uit te voeren.
o Door een al dan niet een aangekondigd bezoek toe te staan.
o De aanbevelingen volgen die tijdens dit bezoek werden aangegeven.
• De voorzitter van de organisatie is vrij om op elke ogenblik een aanvraag in te dienen bij de BRC om de cursusorganisator te wijzigen of om meer dan één cursusorganisator aan te duiden.
• Beschikken over een administratief secretariaat voor
o De registratie van de cursussen in My ERC & CoSy, bij voorkeur vóór de startdatum van de cursus
o Het invoeren van de juiste en volledige gegevens van de deelnemers
o Het beschikbaar stellen/ verzenden van de nodige informatie omtrent de cursus naar de deelnemers: programma, locatie, toegang tot de pdf van de cursussen, specifieke verwachtingen, ...
o Nagaan dat de evaluatieformulieren correct zijn ingevuld door de instructeurs en door de deelnemers
o De certificaten/attesten aanmaken en verzenden
• Beschikken over het nodige cursusmateriaal zoals vermeld in het lastenboek
o Uitsluitend de officiële ERC-manuals gebruiken
o Het cursusmateriaal moet tijdig en in goede staat beschikbaar zijn
• Beroep kunnen doen op ERC instructeurs voor het organiseren van cursussen
• Eventuele catering voorzien
• De financiële verplichtingen nagaan
o Ontvangst van het inschrijvingsgeld van de deelnemers
o Vlotte uitbetaling van de instructeurs
o Tijdig regelen van de facturen: aankoop cursusplekken op My ERC, eventueel handleidingen en andere facturen gerelateerd aan de opleiding.

Top